Edukacja

 

 

Jesteś fizjoterapeutą, masażystą, trenerem sportu i interesujesz się nowymi technikami fizjoterapii ?

Chcesz zdobyć większą wiedzę i doświadczenie ?

Zapraszamy na nasze szkolenia !

 

Kinesiotaping  –  kurs podstawowy

Ilość dni: 2
Ilość godzin: 16
Cena: 800,00

PROGRAM: (pobierz)

Część teoretyczna:

 1. Wprowadzenie do terapii plastrowania
 2. Historia metody kinesiotaping
 3. Miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii
 4. Właściwości plastrów
 5. Omówienie różnić pomiędzy tapingiem elastycznym i nieelastycznym
 6. Działanie plastrów
 7. Testy diagnostyczne przed wykonaniem aplikacji
 8. Omówienie zasad technik aplikacji stosowanych w kinesiotapingu
 9. Zasady prowadzenia terapii plastrowania
 10. Wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania

Część praktyczna – Prezentacja technicznych aspektów aplikacji plastra

 1. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie głowy i szyi – studium przypadku
 2. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny górnej – studium przypadku
 3. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny dolnej – studium przypadku
 4. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kręgosłupa – studium przypadku
 5. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie tułowia – studium przypadku
 6. Praktyczne opracowanie aplikacji dla wybranych jednostek chorobowych

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują CERTYFIKAT ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, 2 rolki plastrów, dostęp do bazy artykułów o metodach plastrowania.

W trakcie szkolenia zapewnione są przerwy kawowe, catering.

Uczestnicy do zajęć potrzebują: strój sportowy, ostre nożyczki, szczere chęci

Warunkiem uczestnictwa jest:

rozwiń opis

Kinesiotaping w ginekologii

Ilość dni: 1
Ilość godzin: 8
Cena: 550,00

PROGRAM: (pobierz)

 1. Część teoretyczna
  • Historia tapingu plastrami
  • Filozofia terapii tapingiem plastrami
  • Opis i wyjaśnienie działania plastrów
  • Wykorzystanie taśm w pracy z kobietami ciężarnymi
 2. Część praktyczna
  • Opis podstawowych technik wykorzystywanych w tapingu plastrami
  • Zastosowanie plastrów w różnych dysfunkcjach u kobiet ciężarnych
  • Ocena zaburzeń mięśniowo-powięziowych
  • Testy przesiewowe
  • Aplikacja plastrów

Nasze szkolenia pozwolą Państwu poszerzyć wiedzę z zakresu plastrowania w konkretnych przypadkach klinicznych.

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 550,00
rozwiń opis

Trigger Points Therapy i zintegrowane techniki nerwowo-mięśniowe (terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Ilość dni:  2 dni
Ilość godzin: 16
Cena: 1 000,00

 

 PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych – definicja
 2. Rodzaje punktów spustowych
 3. Schemat powstawania punktu spustowego
 4. Mechanizmy wewnątrz punktu spustowego
 5. Symptomy pochodzące z punktów spustowych
 6. Fałszywe objawy imitujące punkty spustowe
 7. Środki ostrożności i przeciwwskazania
 8. Metody dezaktywacji punktów spustowych
 9. Techniki manualnej dezaktywacji punktów spustowych – różne podejścia terapeutyczne
 10. Mapy punktów spustowych
 11. Zintegrowane techniki nerwowo-mięśniowe i ich zastosowanie przy terapii punktów spustowych
 12. Praktyka – praca na poszczególnych mięśniach

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 1 000,00
rozwiń opis

Masaż głęboki tkanek miękkich z elementami anatomii palpacyjnej

Ilość dni:  6 (2 x 3dni)
Ilość godzin: 48
Cena: 2200,00

 

PROGRAM:

Wprowadzenie do masażu głębokiego tkanek miękkich;
Techniki ogólne: używanie kostek palców, pięści, przedramion i łokci strategie ogólne;
Strategie masażu tkanek głębokich dla poszczególnych części ciała:

 1. Kończyna dolna:
  Anatomia palpacyjna
  Praca ze stopą i podudziem w pozycji leżenia przodem, na boku i w pozycji leżenia tyłem
  Praca z udem: opracowanie przywodzicieli w pozycji leżenia na boku, odmiany masażu tkanek głębokich uda, opracowanie odwodzicieli kończyny dolnej, naprężacza powięzi szerokiej
 2. Miednica :
  Anatomia palpacyjna
  Opracowanie miednicy: mięsień pośladkowy wielki, zewnętrzne rotatory biodra, opracowanie kości krzyżowej i kości guzicznej, więzadło krzyżowo-guzowe
  Praca z miednicą i kręgosłupem lędźwiowo-krzyżowym: opracowanie mięśnia czworobocznego lędźwi
 3. Brzuch:
  Anatomia palpacyjna
  Opracowanie powłok brzusznych
  Praca z mięśniem biodrowym i lędźwiowym
  Opracowanie przepony
  Tory oddechowe
 4. Kręgosłup:
  Anatomia palpacyjna
  Praca z górnym i środkowym odcinkiem kręgosłupa – zastosowanie różnych technik
  Opracowanie żeber
 5. Obręcz barkowa i klatka piersiowa:
  Anatomia palpacyjna
  Opracowanie mięśni klatki piersiowej i pierścienia rotatorów
  Uwalnianie bocznej krawędzi łopatki
  Uwalnianie przyśrodkowej krawędzi łopatki
 6. Ramiona, przedramiona, ręce:
  Anatomia palpacyjna
  Zastosowanie różnych technik masażu głębokiego
 7. Ręka:
  Anatomia palpacyjna
  Opracowanie pierwszego żebra
  Opracowanie szyi w leżeniu tyłem, przodem i na boku
 8. Czaszka:
  Anatomia palpacyjna
  Praca z boczna i przednią stroną czaszki
  Opracowanie kości potylicznej
  Opracowanie stawu skroniowo-żuchwowego
  Typy postawy: zastosowanie technik masażu głębokiego tkanek miękkich

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 2200,00
rozwiń opis

Osteopatia i chiropraktyka

Ilość dni: 9 (3 x 3dni)
Ilość godzin: 72
Cena: 4 000,00

 

PROGRAM:

Moduł I:

Kręgosłup lędźwiowy, miednica i kończyna dolna:

TEORIA:

 1. Wstęp do osteopatii i chiropraktyki (wskazania, przeciwskazania)
 2. Anatomia: budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.
 3. Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa lędźwiowego
 4. Badanie ustawienia talerzy biodrowych.
  Testy różnicujące
  Testy ruchomości
 5. Badanie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego

PRAKTYKA:

 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne
 3. Techniki stawowe: staw biodrowy, kolanowy i skokowy

Moduł II:

Kręgosłup piersiowy i żebra:

TEORIA:

 1. Anatomia – budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.
 2. Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber
 3. Diagnostyka różnicowa kręgów piersiowych i żeber

PRAKTYKA:

 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne kręgosłupa piersiowego i żeber
 3. Przepona i wstęp do terapii wiscelarnej

MODUŁ III:

Kręgosłup szyjny i kończyna górna:

TEORIA:

 1. Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjnego C2-C7.
 2. Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa. Budowa segmentów C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadłowe.
 3. Testy ruchomości
 4. Nerw błędny: relacje i połączenia kręgosłup szyjny – problemy wiscelarne
 5. Badanie stawu barkowego, łokciowego

PRAKTYKA:

 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne kręgosłupa szyjnego
 3. Techniki stawowe: staw barkowy, łokciowy

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 4 000,00
rozwiń opis

Terapia wisceralna

Ilość dni: 4
Ilość godzin: 32
Cena: 2 000,00

 

PROGRAM:

TEORIA:

 1. Wprowadzenie do terapii wisceralnej
 2. Wskazania i przeciwskazania do manipulacji wisceralnych
 3. Anatomia poszczególnych narządów jamy brzusznej
 4. Wzajemne połączenia narządów jamy brzusznej i relacje z układem mięśniowo-szkieletowym
 5. Anatomia narządów klatki piersiowej i odcinka szyjnego kręgosłupa
 6. Wzajemne relacje narządów klatki piersiowej i odcinka C oraz połączenia z układem mięśniowo-szkieletowym
 7. Strefy rzutowania narządów wewnętrznych według Head’a i Zaharina
 8. Anamneza

PRAKTYKA

 1. Ruchy w obrębie układów wisceralnych ( mobilność i motylność)
 2. Badanie i diagnostyka w terapii wisceralnej
 3. Terapia narządów jamy brzusznej
 4. Terapia narządów klatki piersiowej i odcinka szyjnego kręgosłupa
 5. Prezentacja najczęstszych dysfunkcji w powiązaniu z układem mięśniowo-szkieletowym

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 2 000,00
rozwiń opis

Terapia Sucho-Igłowa

Ilość dni: 3
Ilość godzin: 24
Cena: 2 000,00

 

PROGRAM:

I Dzień

 1. Igłoterapia – czym jest?
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Wskazania i przeciwskazania do igłoterapii
 4. Możliwe powikłania oraz postępowanie w sytuacjach nagłych
 5. Techniki aplikacji igły
 6. Dobór igły
 7. Odczucia pacjenta
 8. Mechanizm działania igłoterapii
 9. Punkty spustowe (MtrP) – techniki zabiegowe

II DZIEŃ

 1. Zabiegi igłoterapii suchej
 2. Punkty specjalne

III DZIEŃ

 1. Najczęstsze urazy i schemat postępowania: kolano skoczka, biegacza, ostroga piętowa, nerwiak Mortona, rwa kulszowa, urazy mięśniowe, urazy stawowe, szumy uszne, bóle głowy itd.
 2. Blizny
 3. Dyskusja i podsumowanie

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 2 000,00
rozwiń opis

Staw kolanowy: leczenie zachowawcze i pooperacyjne

Ilość dni: 3
Ilość godzin: 24
Cena 1 500,00

 

PROGRAM:

Dzień 1:

 1. Anatomia i biomechanika stawu kolanowego, anatomia palpacyjna
 2. Badanie pacjenta (osteopatyczne)
 3. Badanie stawu kolanowego: badanie manualne, badanie obrazowe
 4. Więzadła: rodzaje uszkodzeń i schemat postępowania
  – ACL: fizjoterapia zachowawcza i pooperacyjna, metody rekonstrukcji ACL
  – PCL: fizjoterapia zachowawcza
  – MCL: fizjoterapia zachowawcza
  – LCL: fizjoterapia zachowawca

Dzień 2:

 1. Łąkotki: rodzaje uszkodzeń i schemat leczenia: leczenie zachowawcze, fizjoterapia pooperacyjna (menisektomia i szycie łąkotki)
 2. Chrząstka stawowa: uszkodzenia i schemat leczenia: metody rekonstrukcji chrząstki stawowej, postępowanie pooperacyjne
 3. Techniki płynowe/drenażowe, igłoterapia sucha, praca z blizną

Dzień 3:

 1. Trening motoryczny: powrót do sportu i prewencja urazów
 2. Pytania, zakończenie szkolenia

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej (wypełnij formularz zgłoszeniowy)
 • Wpłata należności na konto (kontakt)
 • Koszt udziału w szkoleniu 1 500,00

Każde nasze szkolenie jest  indywidualnie dostosowane do oczekiwań grupy.

Dla grup zorganizowanych proponujemy PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – szczegóły u managera szkoleń lub mailowo.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa  mieście.

rozwiń opis

POBIERZ REGULAMIN SZKOLEŃ