Osteopatia i chiropraktyka

Osteopatia koncentruje się  głównie na tym, jak mięśnie, stawy, szkielet, nerwy, tkanki i narządy wewnętrzne działają jako jedność.
Podstawą tego podejścia jest idea, że ciało człowieka jest integralną i niepodzielną całością, a żadna część nie może funkcjonować poprawnie bez innych
Chiropraktyka skupia się na wpływie struktury organizmu, głównie kręgosłupa, na funkcjonowanie całego ciała.
Jej głównym celem jest odpowiednia diagnoza, korekcja i
zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego.

więcej